HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

Lượt xem:

Đọc bài viết

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO LỚP HỌC TRỰC TUYẾN:

Cách 1

B1. Kích vào đường link (dùng điện thoại)hoặc chép lên thanh địa chỉ (nếu dùng máy tính). HS hoặc Gv ở lớp nào thì vào link lớp đó.

LINK HỌC K6

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aUZN-_MdCyNyimDw32SP7OzzDDbqbRrGGEConBckCvaM1%40thread.tacv2/Chung?groupId=c600fede-3c4c-4368-b955-c590f089cb83&tenantId=7f4ec45d-b7ae-407c-8c76-a83458b6bc8e

LINK HỌC K7

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aI6SUv4EmWBaa4x-TddBUJ7J9GeaQbIc53a4nuMNe-f81%40thread.tacv2/Chung?groupId=8324cdad-5fc9-4d9b-9cbd-7e2010923c65&tenantId=7f4ec45d-b7ae-407c-8c76-a83458b6bc8e

LINK HỌC K8

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3an79l75pshUwUeLsiUsKH3jBQTl0Gz_ghd48fzE459Os1%40thread.tacv2/Chung?groupId=2570a355-45fe-4582-9d02-6acf1b6c1be9&tenantId=7f4ec45d-b7ae-407c-8c76-a83458b6bc8e

LINK HỌC K9

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8RE44FCjJHUWp3yEV9Dr6SmHu4sOkgmkfYodr5VWo_o1%40thread.tacv2/Chung?groupId=f355ae06-549b-4bf3-9a84-371fb36d2f0a&tenantId=7f4ec45d-b7ae-407c-8c76-a83458b6bc8e

B2.Đăng nhập tài khoản và mật khẩu (nếu có yêu cầu), tài khoản nào lưu mặc định thì thôi.

VD. Tên Tài khoản :           666122….@pgddtcumgar.edu.vn (GVCN cung cấp)

Mật khẩu mặc định: Cmg!1234 (nếu chưa đổi)

B3. Kiểm tra đúng nhóm lớp mình chưa nếu vào đúng rồi thì kích vào kênh BUỔI SÁNG hoặc BUỔI CHIỀU (tùy thời gian học của mình tại thời điểm đó).

B4.Kích vào chữ Tham gia. sau đó màn hình yêu cầu thiết lập âm thanh, em chọn âm thanh 

B5.Kích vào Tham gia ngay.

Cách 2.

B1.Mở trực tiếp phần mềm.microsoft teams trên máy tính hoặc điện thoại

B2-B5. Giống cách 1

Chúc các em thành công.