HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 – 2023 CỦA TRƯỜNG THCS CAO BÁ QUÁT

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 19/10/2022, tại Phòng Hội đồng trường THCS Cao Bá Quát, BGH và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022 – 2023 nhằm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho năm học 2022 – 2023.
Tham dự Hội nghị có bà Trà Thị Trinh – Phó Hiệu trưởng kiêm Phụ trách Hội đồng trường – Trưởng ban, Ông Lưu Đức Hợp – Chủ tịch Công đoàn cơ sở – Phó ban, bà Vương Thị Hương – Phó Bí thư chi bộ làm thành viên.
Tại Hội nghị, bà Vương Thị Hương – Phó Bí thư chi bộ – đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021 – 2022

Tại Hội nghị, bà Trà Thị Trinh – Phó Hiệu trưởng kiêm Phụ trách Hội đồng trường thông qua dự thảo phương hướng kế hoạch nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm học 2022 – 2023. Ngoài ra, tại Hội nghị còn thông qua Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân năm 2022; thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2021; báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2021 – 2022 và phát động phong trào thi đua năm học 2022- 2023


Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022 – 2023 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Trên cơ sở các nội dung dự thảo báo cáo, dự thảo phương hướng, cán bộ, viên chức và người lao động của trường đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ dự thảo phương hướng năm học 2022- 2023.
Tại Hội nghị cũng đã diễn ra Lễ ký kết Giao ước thi đua năm học 2022- 2023 giữa BGH và Công đoàn cơ sở của trường.

Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022 – 2023 với 100% ý kiến biểu quyết nhất trí.