HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 19/11/2021 trường THCS Cao Bá Quát đã tổ chức Hội Nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021-2022. Đậy là một năm đầy vất vả cho tất cả quý thầy cô giáo và các em học sinh bởi vì đại dịch Cô vít diễn biến phức tạp cho nên tất cả quý thầy cô giáo và các em học sinh đã phải dạy và học bằng hình thức trực tuyến hơn nữa Hội Nghị cán bộ, viên chức, người lao động của nhà trường đã kết hợp tổ chức bằng hình thức vừa trực tuyến và vừa trực tiếp đã thành công tốt đẹp.