Sáng ngày 19/3/2018. Đội cảnh sát giao thông huyện Cư M’gar tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ trong học đường tại Trường THCS Cao Bá Quát xã Cư M’gar.

Lượt xem:

Đọc bài viết