THÔNG BÁO TUYỂN SINH (ĐỢT 2) CỦA TRƯỜNG THCS CAO BÁ QUÁT

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG THCS CAO BÁ QUÁT XIN THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THẾ PHỤ HUYNH TRONG XÃ CƯMGAR NHƯ SAU: TỪ NGÀY 22 ĐẾN 26 /8/2022 NHÀ TRƯỜNG SẼ TUYỂN SINH LỚP 6 ĐỢT 2. VẬY NHỮNG PH NÀO CHƯA NỘP HỒ SƠ HOẶC ĐÃ NỘP NHƯNG CHƯA NỘP ĐỦ HỒ SƠ NHƯ THIẾU HỘ KHẨU POTO, ĐƠN XIN NHẬP HỌC, GIẤY KHAI SINH KHÔNG HỢP LỆ THÌ ĐẾN NỘP THEO THỜI GIAN TỪ 7 H 30 ĐẾN 11 H TRONG CÁC NGÀY NÓI TRÊN.