Gv trường THCS Cao Bá Quát tham gia hội thao bóng chuyền chào mừng ngày 20/10/2018

Gv trường THCS Cao Bá Quát tham gia hội thao bóng chuyền chào mừng ngày 20/10/2018

Lượt xem:

Gv trường THCS Cao Bá Quát tham gia hội thao bóng chuyền chào mừng ngày 20/10/2018 do xã tổ chức và đã đạt giải nhất toàn xã. ...