LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI SÁNG TẠO DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ 10 NĂM 2022

LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI SÁNG TẠO DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ 10 NĂM 2022

Lượt xem:

Ngày 10/11/2022 cô H Lum Niê đại diện phòng GD&ĐT huyện CưM’gar cùng BGH và giáo viên hướng dẫn học sinh làm KHKT của các trường đã đưa đoàn học sinh đi dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 10 năm 2020. Trường THCS Cao Bá Quát rất vinh dự có ba em đạt... ...
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 – 2023 CỦA TRƯỜNG THCS CAO BÁ QUÁT

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 – 2023 CỦA TRƯỜNG THCS CAO BÁ QUÁT

Lượt xem:

Ngày 19/10/2022, tại Phòng Hội đồng trường THCS Cao Bá Quát, BGH và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022 – 2023 nhằm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ,... ...
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Sáng ngày 19/11/2021 trường THCS Cao Bá Quát đã tổ chức Hội Nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021-2022. Đậy là một năm đầy vất vả cho tất cả quý thầy cô giáo và các em học sinh bởi vì đại dịch Cô vít diễn biến phức tạp cho nên tất cả quý thầy cô giáo và các em học sinh đã phải dạy và... ...
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2021

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2021

Lượt xem:

Trong 2 ngày 26-27/4/2021 các cán bộ công đoàn cở sở trong huyện CưMgar tham gia lớp tập huấn do Liên đoàn lao động tổ chức. Tham gia lớp có 275 cán bộ công đoàn tham gia. Nội dung tập huấn gồm có các chuyên đề sau:  Chuyên đề 1: Tiếp thu Nghị quyết TW Đảng lần thứ 13 do đồng chí Phạm Văn Danh, huyện ủy viên, giám... ...
Hội thi nấu ăn do xã và trường tổ chức kỷ niệm ngày 8/3/2018

Hội thi nấu ăn do xã và trường tổ chức kỷ niệm ngày 8/3/2018

Lượt xem:

...