Gv và hs trường THCS Cao Bá Quát tham gia cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp và vận dung kiến thức liên môn để  giải quyết các vấn đề thực tế.

Gv và hs trường THCS Cao Bá Quát tham gia cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp và vận dung kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tế.

Lượt xem:

Gv và hs trường THCS Cao Bá Quát tham gia cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp và vận dung kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tế đã có 1 đ/c đạt giải nhất, 2 đ/c đạt giải ba về tích hợp và 1 sản phẩm của hs đạt giải nhất, 2 sản phẩm của hs đạt giải ba về vận dụng... ...
Gv trường THCS Cao Bá Quát tham gia Hội thi gv dạy giỏi cấp huyện năm học 2017-2018

Gv trường THCS Cao Bá Quát tham gia Hội thi gv dạy giỏi cấp huyện năm học 2017-2018

Lượt xem:

Trong năm học 2017-2018 gv trường THCS Cao Bá Quát tham gia Hội thi gv dạy giỏi cấp Huyện gồm 5 đồng chí và đạt cả 5 đồng chí.Trong đó có 1 đồng chí đạt giải 3, 2 đồng chí đạt giải khuyến khích, 2 đồng chí được công nhận. ...
Hội thi nấu ăn do xã và trường tổ chức kỷ niệm ngày 8/3/2018

Hội thi nấu ăn do xã và trường tổ chức kỷ niệm ngày 8/3/2018

Lượt xem:

...