THÁNG BA – THÁNG CỦA YÊU THƯƠNG ĐONG ĐẦY

THÁNG BA – THÁNG CỦA YÊU THƯƠNG ĐONG ĐẦY

Lượt xem:

M.Gorki nói “Tất cả vẻ đẹp của cuộc sống được tạo nên là nhờ vào sức mạnh của tình yêu đối với người phụ nữ ” và trong 365 ngày của năm thì tháng ba là tháng dành riêng cho phụ nữ, là tháng mà phụ nữ được tôn vinh và dành cho mọi điều tốt đẹp. Nhằm trao yêu thương đến với các cô – những phụ nữ của... ...